TBDY kapsamında dört farklı Deprem Yer Hareketi Düzeyi tanımlanmıştır. Dayanıma Göre Tasarım (DGT) veya Şekil değiştirmeye göre değerlendirme ve tasarım (ŞGDT) yaklaşımında deprem düzeylerine göre performans hedefleri bulunur (Tablo 3.4). Yaygın olarak kullanılan DD-2 depremi, standart tasarım deprem yer hareketi olarak da isimlendirilir.

Yapınızın deprem tasarım sınıfına (DTS) göre Tablo 3.4’den belirleyeceğiniz deprem yer hareketi düzeyini verilen listeden seçiniz.

Örneğin, yeni yapılacak konut tipi bir yapı yapmanız durumunda DD-2 deprem düzeyi seçilmelidir.


Sonraki Konu

Yerel Zemin Sınıfı