Skip to main content
Skip table of contents

Modellemeye Yardımcı Objeler

İlkel objeler (çizgi, eğri, çember, yay vb.), tarama, ölçülendirme, yazı gibi obje komutları modellemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Yardımcı objelerden biri tanımlandığında 2 ve 3 boyutlu pencerelerde görüntüsü de oluşur.


Sonraki Konu

Tarama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.