Skip to main content
Skip table of contents

Tarama

Parametrik, tanımlı ve bitmap tarama olarak 3 farklı tarama tipi ideCAD’de bulunmaktadır. Taramalar sınırlarını belirleyerek ya da belirlenmiş sınırlar içerisinde otomatik olarak oluşturulur. Tarama boşluğu açılarak, ofset ve kenar çizgi gibi özellikleri kullanılarak ya da tarama ayarlarıyla taramalar düzenlenir.


Sonraki Konu

Parametrik Tarama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.