Skip to main content
Skip table of contents

Temel İşlevler

Projeyi kaydetme, sıkıştırarak kaydetme, proje açma, yeni proje açma, projenin yazdırılması, import export gibi proje dosyalarına ait temel işlevler Bileşik Materyal Kullanımı, Kaydetme İşlemleri, Diğer Programlarla Veri Alış-Verişi, Yükleme İşlemleri ve Yazdırma İşlemleri başlıklarında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.