Skip to main content
Skip table of contents

Obje Çoğaltma İşlemleri

Seçilen obje ya da objeleri çoğaltmak için birçok farklı yol bulunmaktadır. Ana obje sabit tutularak belirlenen noktalara kopyalanır, objeler hafızaya kopyalanıp yapıştırılır, belirlenen doğrultu ve sayıda ya da aralık değerinde kopyalanır, belirlenen referans yol üzerinde kopyalama yapılır.


Sonraki Konu

Klonlama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.