Skip to main content
Skip table of contents

Obje Seçimi

Çizim alanına çizilen her eleman (aks, kolon, duvar, kiriş, çizgi, çember vb.) obje olarak adlandırılır. Objeleri silmek, taşımak, döndürmek, özelliklerini değiştirmek gibi işlemler için iki yöntem bulunur. Birincisi komuta girdikten sonra obje seçilir. İkincisi ise obje seçildikten sonra komuta girilir. Her iki yöntemde de seçilen obje, özelleştirilebilir seçilmiş obje rengine göre renk değiştirir. Seçilen objelerde özellikler değiştirildiğinde, sadece değiştirilen bilgiler objelerde güncellenir.

ideCAD’de obje seçme işlemi için çeşitli yöntemler mevcuttur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.