Skip to main content
Skip table of contents

Katman Yönetimi

Katman, kısaca obje kümesi diye tanımlanabilir. Katman mantığının temelinde objeleri gruplara ayırmak yatar. Her katmanda belirli objeler bulunur. Bu objeler projenin parçalarıdır. Katmanlar üst üste çakıştırıldığında proje ortaya çıkar. Katman mantığı ile projeyi yönetmek, denetlemek, olası hatalara karşı önlem almak daha kolaydır.

Her obje kendi adını taşıyan ayrı bir katmanda yer alır. Örneğin; kolonlar kolon katmanında, taramalar tarama katmanındadır. Bunlar default katmanlardır ve bütün objeler çizilirken otomatik olarak bu katmanlara dahil edilirler. Ancak objeler mutlaka default katmanlarında bulunmak zorunda değildirler.

İstenirse yeni katmanlar eklenir, bulundukları katmanlar değiştirilir, katman kapatılarak görünmemesi sağlanır ya da kilitlenerek işlemlerden etkilenmemesi sağlanır.

Bazı katmanların kendi içindeki alt katmanları vardır. Alt katmanlar, katman ayarları diyaloğunda yer alan Çizim Detayları sekmesinde yer alır. Görünmesi istenmeyen alt katmanlar buradan kapatılır.


Sonraki Konu

Yeni Katman Ekleme

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.