Projede kullanılmak üzere yatay, düşey ve serbest aks tipleri, aks ofset, aks sınırı, aks sınırını uzatma yardımcı komutları ve özellikleri tasarlanmıştır. Aks rengi, çizgi tipi gibi özellikleri aks ayarlarından değiştirilebilirken aynı zamanda aks yazısı ve rengi düzenlenir, aks etiketi taşınır.


Sonraki Konu

Aks Ayarları