Skip to main content
Skip table of contents

Aks

Projede kullanılmak üzere yatay, düşey ve serbest aks tipleri, aks ofset, aks sınırı, aks sınırını uzatma yardımcı komutları ve özellikleri tasarlanmıştır. Aks rengi, çizgi tipi gibi özellikleri aks ayarlarından değiştirilebilirken aynı zamanda aks yazısı ve rengi düzenlenir, aks etiketi taşınır.


Sonraki Konu

Aks Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.