Skip to main content
Skip table of contents

Obje Katmanı Çizim Detayları

Bazı katmanların kendi içinde alt katmanları bulunur. Katman ayarları diyaloğu Çizim Detayları sekmesinde bu katmanlara ait alt katmanlar listelenmektedir. Çizim detayları sekmesinden çizimde görünmesi istenmeyen alt katmanlar kapatılır.

Çizim Detayları Diyaloğu

  • Ribbon menü Ayarlar sekmesinde Katman ikonunu tıklayın.

  • Katman ayarları diyaloğundan Çizim Detayları sekmesine tıklayın.

Alt Katman Açma/Kapatma

Alt katmanların açma/kapatma işlemini çizim detaylarından yapabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda alt katmanların açık ve kapalı olma durumlarındaki gösterim şekilleri yer almaktadır.

Katman durumu

Açık

Kutucuk üzerine tıklayarak işaretleyin.

Kapalı

Kutucuk üzerine tıklayarak işareti kaldırın.

Aşağıdaki tabloda kolon taraması alt katmanının açık ve kapalı olma durumlarındaki kolon çizimi yer almaktadır.

Katman Açık

Katman Kapalı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.