Skip to main content
Skip table of contents

Dolgulu Asmolen Sistemler (4.3.4.3)

  • Deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme
    çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler (Tablo 4.1’de A31, B31, C31 taşıyıcı sistemleri),
    sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanıldığı otomatik kontrol edilir.

  • Dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler de, perde içermedikleri takdirde, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılacak ve sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılması otomatik kontrol edilir.

  • Bu tür taşıyıcı sistemler, süneklik düzeyi yüksek betonarme bağ kirişli (boşluklu) ve/veya boşluksuz perdeler veya süneklik düzeyi yüksek çelik dışmerkez ve/veya merkezi çaprazlı çerçeveler ile birlikte düzenlenerek süneklik düzeyi karma sistemler olarak yapıldığı otomatik denetlenir.


TBDY Madde 4.3.4.3 'e göre deprem etkilerinin tamamı moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılanan taşıyıcı sistemler yalnızca DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılacaktır.

Yukarıdaki resimde gösterilen süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran betonarme çerçeveler A31 ve süneklik düzeyi sınırlı moment aktaran çelik çerçeveler A31 içeren taşıyıcı sistemler yalnızca DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılabilir.

Aşağıdaki resimde TBDY 2018 Sihirbazı ile DTS=2 olan süneklik düzeyi sınırlı bir betonarme binanın taşıyıcı sistem seçimi görülmektedir. 4.3.4.3 'e göre moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çerçeveler yalnızca DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılması gerektiğinden, DTS=2 olan binada süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeve kullanımına izin verilmemektedir.

TBDY Madde 4.3.4.3 'e göre asmolen veya tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler eğer perde içermiyorsa süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak sınıflandırılır ve sadece DTS=3 ve DTS=4 olan binalarda kullanılır. Asmolen veya tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan taşıyıcı sistemler süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile birlikte süneklik düzeyi yüksek boşluklu veya boşluksuz perdeler ile birlikte kullanılabilir. Bu durumda süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistem olarak tasarlanabilir.

Aşağıdaki TBDY 2018 Sihirbazı kullanılarak DTS=2 ve asmolen döşemeli bir sistemin süneklik düzeyi seçimi görülmektedir. TBDY Madde 4.3.4.3 'e DTS=3 ve DTS=4 olan bir bina olmadığından süneklik düzeyi sınırlı kullanılamamaktadır. Yine aynı maddeye göre asmolen döşeme içeren bir yapı olduğundan süneklik düzeyi yüksek seçilememektedir. Bu nedenle DTS=2 ve asmolen döşemeli bir sistemin süneklik düzeyi seçimi karma olmalı deprem etkileri moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek perdeler (boşluklu veya boşluksuz) kullanılarak karşılanmalıdır.

Aşağıdaki TBDY 2018 Sihirbazı kullanılarak DTS=4 ve asmolen döşemeli bir sistemin süneklik düzeyi seçimi görülmektedir. TBDY Madde 4.3.4.3 'e DTS=4 olan asmolen döşemeli bir bina olduğundan süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler kullanılabilir. DTS=4 olduğundan süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler kullanılamamaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.