Skip to main content
Skip table of contents

Perdelerin Devrilme Momenti 0.75 Kontrolü (4.3.4.6)

  • Süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemlerde, süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli veya boşluksuz betonarme perdelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen devrilme momenti ile Denklem 4.3 ’e göre otomatik karşılaştırılır.


SİMGELER

BYS = Bina Yükseklik Sınıfı
DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
MDEV = Betonarme perdenin veya çaprazlı çerçevenin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momenti
Mo = Binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momenti
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek betonarme perdelerin oluşturduğu süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemleri oluşturur. Bu tür taşıyıcı sistemlerin içerisinde bulunan süneklik düzeyi yüksek boşluklu veya boşluksuz perdelerde, perdelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, MDEV , binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin, Mo %75 'inden az olmamalıdır. Denklem 4.3 ’te bu bağıntı gösterilmiştir.

Denklem 4.3 sağladığı durumlarda, süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek betonarme perdelerin oluşturduğu süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler için Tablo 4.1 'de verilen R ve D katsayıları dikkate alınır. (A21 ve A22 taşıyıcı sistemleri)

Denklem 4.3 sağlamadığı durumlarda, [ ∑MDEV < 0.75Mo ] deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için Tablo 4.1 'de verilen R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınır.

Aşağıda örnek olarak “Perde Devrilme Momenti Kontrolü” raporu gösterilmiştir. Bu raporda Denklem 4.3 sağlamadığı için, deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için Tablo 4.1 'de verilen R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınmalıdır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.