Skip to main content
Skip table of contents

Süneklilik Düzeyi Sınırlı Perdeler ile Çerçevelerin Birlikte Kullanılması (4.3.4.7)

  • Süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler ile süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerin birlikte kullanıldığı binalarda da Denklem 4.3 ’e göre otomatik karşılaştırma yapılır.


Süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler ile süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerin birlikte kullanıldığı binalarda Denklem 4.3 'te verilen koşul sağlanmalıdır. Perdelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, MDEV , binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin, Mo %75 'inden az olmamalıdır.

Denklem 4.3 koşulunun sağlanmaması durumunda deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen BYS dikkate alınmaldır.

Aşağıda örnek olarak süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler ile süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerin birlikte kullanıldığı bir bina için “Perde Devrilme Momenti Kontrolü” raporu gösterilmiştir. TBDY 4.3.4.7 kontrolü başlığı altında Denklem 4.3, [ ∑MDEV < 0.75Mo ] koşulu sağlandından bu bina için süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler ile süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerin birlikte kullanıldığı A33 taşıyıcı sistemi kullanılabilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.