Betonarme kiriş oluşturmak ve statik projeye uygun kiriş ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Betonarme kiriş oluşturma yöntemleri ve kiriş ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.