Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Modelleme

Betonarme modelleme yaparken betonarme kolon, betonarme kiriş, betonarme perde, betonarme döşeme, betonarme temel, kubbe-tonoz, istinat duvarı, betonarme merdiven komutları ve yardımcı komutlar ile hızlı ve kolay betonarme model oluşturulur.

Yapı Bilgi Modeli ile tek bir modelden çalışarak revizyonları anında uygulayın. İş akışlarını kolaylaştırın ve kaliteyi garanti altına alın.


Sonraki Konu

Betonarme Kolon

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.