Skip to main content
Skip table of contents

Temele Aktarılacak Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.3)

  • Bodrumlu veya bodrumsuz binalar için, binadan temele aktarılacak iç kuvvetler otomatik hesaplanır.


SİMGELER

D

 Dayanım Fazlalığı Kaysayısı

Dalt

 Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı

Düst

 Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı


Temele kuvvetler nasıl aktarılır?

TBDY Madde 4.10.3.1(a) 'ya göre bodrumsuz veya bodrumlu binalarda kritik perde yüksekliğinin temel üst kotundan başladığı durumlarda, perdeden temele aktarılan eğilme (devrilme) momenti, perde taban kesitindeki eğilme momentinin Düst katsayısı ile çarpımından elde edilir. Ancak dayanım fazlalığı katsayısı uygulaması gereği bu moment değeri, süneklik düzeyi yüksek perdelerde perde tabanındaki akma momentinden daha büyük alınmaz. Betonarme perdeden temele aktarılan kesme kuvveti, TBDY Madde 7.6.6.3 'de tanımlanan tasarım kesme kuvvetidir. Aşağıdaki grafikte 7.6.6.3 'de detaylıca anlatılan perde tasarım kesme kuvveti grafiği verilmiştir. Bu durumda betonarme perdeden temele aktarılan kesme kuvveti, Vperde taban kesme kuvveti değeridir.

TBDY Madde 4.10.3.1(b) 'ye göre bodrumsuz veya bodrumlu binalarda (a) maddesi dışındaki iç kuvvet bileşenleri ve perdeler haricindeki diğer elemanlardan temele aktarılacak iç kuvvetler, sünek tasarıma karşı gelen kuvvetlerin 0.6Düst katsayısı ile büyütülerek elde edilir.

TBDY Madde 4.10.3.2 'ye göre bodrumlu binalarda, kritik perde yüksekliği temel üst kotundan yukarıda başlıyor ise, perdeden aktarılan eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri ile birlikte tüm elemanlardan temele aktarılacak iç kuvvetler TBDY 4.10.1.5 'e göre hesaplanır.

Bu durumda Üst ve Alt Bölümlerde Tasarıma Esas İç Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.1) başlığında detaylıca anlatılan bodrumlu binaların analizinde “Tek yükleme durumlu hesap yöntemi” veya “İki yükleme durumlu hesap yöntemi” seçimine göre, alt bölüm 'deki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek ve sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler temele aktarılacaktır. Her iki yükleme durumu için elde edilen iç kuvvetler Üst ve Alt Bölümlerde Tasarıma Esas İç Kuvvetlerin Belirlenmesi (4.10.1) başlığı altında detaylıca anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.