Skip to main content
Skip table of contents

Perdelerde Hw/lw ≤ 2.0 Kontrolü (4.3.4.9)

  • Bodrum çevre perdeleri dışında boşluksuz perdelerde Hw/lw ≤ 2.0 kontrolü yapılır. Bu koşula giren perdelerin Tablo 4.1 ’de verilen R katsayılarına uygun hesaplanan iç kuvvetleri, [3/(1+ Hw / lw )] katsayısı çarpılarak otomatik hesaplanır ve büyütülür.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
Hw = Perde yüksekliği
lw = Perdenin plandaki boyu
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Hw/lw ≤ 2.0 olan ve bodrum çevre perdeleri dışında kalan perdelerde asarım kesme kuvveti bulunurken R katsayısına göre hesaplanan deprem sonuçları Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ile ve Madde 4.3.4.9 'da belirtilen [3/(1+ Hw / lw )] katsayısı ile çarpılarak büyütülmektedir. Tasarım kesme kuvveti olarak düşey yükler ile beraber Dayanım Fazlalığı Katsayısı D ve [3/(1+ Hw / lw )] katsayısı gözönüne alınarak hesaplanmış deprem yüklerinin ortak etkisi altındaki kesme kuvveti kullanılır.

TBDY Madde 4.3.4.9 'a göre büyütülen iç kuvvetler TBDY Madde 7.6.6.3 'de anlatılan perde tasarım kesme kuvvetleri hesabında gözönüne alınır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.