Skip to main content
Skip table of contents

Bodrum Katlardaki Rijit Betonarme Perdeler (4.3.4.10)

  • Binaların bodrum katlarının çevresinde kullanılan rijit betonarme perdeler, Tablo 4.1’de yer alan perdeli veya perdeli-çerçeveli sistemlerin bir parçası olarak gözönüne otomatik olarak alınmaz.


Binaların bodrum katlarının çevresinde tanımlanan rijit betonarme perdelerde Tablo 4.1 'de yer alan perdeli veya perde-çerçeveli sistemlerin bir parçası olarak gözönüne alınmaz.

Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, 2 bodrum kat, 5 normal kat bulunan bir binada rijit bodrum perdeleri dışında bir perde tanımlanmamıştır. Bu tür bir binanın Tablo 4.1 'e göre taşıyıcı sistem seçimi yapılırken rijit bodrum perdeleri gözönüne alınmaz. Bu nedenle aşağıda gösterilen binanın taşıyıcı sistemi, deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek(veya sınırlı) betonarme çerçeveler ile taşındığı binalar sınıfına girebilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.