Skip to main content
Skip table of contents

Kalıp Planı Modu

ideCAD’de bir kattaki objelerin bir kısmı katın tabanında, bir kısmı katın tavanında, bir kısmı da hem tabanında hem tavanında yer alır. ideCAD’de kat planı pencerelerinde bilgi girişleri taban-tavan mantığı ile yapılır. Buna göre her kat planı penceresinin bir tavanı, bir de tabanı vardır.

  • Alttan üste doğru bakış başka bir deyişle statik bakış, ideCAD’de kalıp planı modu olarak adlandırılır.

Kiriş, döşeme vb. objeler kat tavanında yer alırlar. Bu yüzden, bu objeler sadece Kalıp Planı Modunda çizilebilirler. Mimari plan modu objelerinin tersine, bu objeler de Mimari Plan Modu aktif iken, inaktif olurlar.

Aks, kolon vb. objeler ise her iki modda da çizilebilirler. Çünkü bu objeler hem kat tavanı hem de kat tabanında mevcuttur.

Kalıp planı modu aktifken duvar, mahal vb. mimari obje komut ikonlarına tıklandığında ideCAD otomatik mimari planı moduna geçer.

  • Klavyeden Shift+Tab tuşuna basarak ya da hızlı erişim toolbarından Mimari Plan-Kalıp Planı ikonunu tıklayarak yapabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda plan çizimlerinin kalıp planı modu örnek gösterimi yer almaktadır.

Kalıp Planı Bakışı

Kiriş ve döşemeler görünmektedir.


Sonraki Konu

Plan Görünümü

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.