Skip to main content
Skip table of contents

Çatıyla Kes

Çatıyla Kes komutu duvarları, kolonları, 3 boyutlu kütüphane objelerini, kapı/pencereleri ve/veya döşemeleri çatı sınırında kesmeye yarar. Çatıyla kes komutu ile duvar yükseklikleri çatıya kadar getirilir. Yükseklik ayarlanmasına gerek kalmaz. Çizilen duvarların çatıyı kesmesi gerekir.

Çatıyla Kes Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Çatıyla Kes Toolbarı

İkonlar ve açıklamaları

Yeni trim grubu

Yeni trim grubu ekler.

Çatı ekle

Trim grubuna çatı ekler.

Obje ekle

Trim grubuna obje ekler.

Grup sil

Trim grubunu siler.

Trim grubu listesi

Mevcut trim gruplarını listeler.

Ayarlar

Çatı trimleme ayarları diyaloğunu açar.

İşlem Adımları

Bu işlem için:

 • Çatıyla Kes ikonunu tıklayın. Çatıyla Kes toolbarı açılacaktır.

 • Çatıyla kes toolbarında en soldaki Yeni Trim Grubu ikonunu tıklayarak Yeni Trim Grubu komutunu çalıştırın.

 • Çatıyı farenin sol tuşu ile tıklayarak seçin. Birden fazla çatı seçebilirsiniz.

 • Farenin sağ tuşunu tıklayın.

 • Yüksekliğini çatı ile sınırlandırmak istediğiniz objeleri seçiniz.

 • Farenin sağ tuşunu tıklayın. Çatı Trimleme Ayarları diyaloğu ekrana gelecektir. İstenilen ayarlar yapıldıktan sonra Tamam butonunu tıklayın.

 • Seçtiğiniz objeler kesilecektir. Yapılan işlem 3B pencerelerinde, kesit ve görünüşlerde de görünecektir.

İşlem adımı

Çatı ile kes öncesi

Çatının seçilmesi

Kesilecek objelerin seçimi

Ayarların yapılması

Çatı ile kes sonrası

Mevcut trim grubuna çatı ilave etme ya da çıkarma

Mevcut trim grubuna çatı ilave etmek ya da çıkarmak için;

 • Çatıyla Kes ikonunu tıklayın. Çatıyla Kes toolbarı açılacaktır.

 • Buradan mevcut trim grubu listesinden ekleme ya da çıkarma yapmak istediğiniz trim grubunu seçin ve Çatı Ekle ikonunu tıklayın.

 • Çizim alanında ilgili gruba dahil çatı ya da çatılar seçilecektir.

 • Çatı ilave edecekseniz ilgili çatıyı farenin sol tuşu ile tıklayarak seçili duruma getirin.

 • Çatı çıkaracaksanız, ilgili çatıyı farenin sol tuşu ile tıklayarak seçimi kaldırın.

 • Farenin sağ tuşunu tıklayın. İşlem tamamlanacaktır.

İşlem adımı

Çatı ekle komutuna girildikten sonra seçili çatıların görünmesi

Trim grubuna eklenecek çatının seçilmesi

Mevcut trim grubuna obje ilave etme ya da çıkarma

Mevcut trim grubuna obje ilave etmek ya da çıkarmak için ise;

 • Çatıyla Kes ikonunu tıklayın. Çatıyla Kes toolbarı açılacaktır.

 • Buradan mevcut trim grubu listesinden ekleme ya da çıkarma yapmak istediğiniz trim grubunu seçin ve Obje Ekle ikonunu tıklayın.

 • Çizim alanında ilgili gruba dahil objeler seçilecektir.

 • Obje ilave edecekseniz ilgili objeyi farenin sol tuşu ile tıklayarak seçili duruma getirin.

 • Obje çıkaracaksanız, ilgili objeyi farenin sol tuşu ile tıklayarak seçimi kaldırın.

 • Farenin sağ tuşunu tıklayın. İşlem tamamlanacaktır.

İşlem adımı

Trim grubuna obje eklemeden önce

Obje ekle komutuna girildikten sonra seçili objelerin görünmesi

Trim grubuna eklenecek objelerin seçilmesi

Trim grubuna obje eklendikten sonra

Trim grubunun silinmesi

Çatıyla Kes toolbarı üzerindeki Grup Sil ikonu tıklanarak çatı trim grupları silinebilir.

 • Çatıyla Kes ikonunu tıklayın. Çatıyla Kes toolbarı açılacaktır.

 • Buradan mevcut trim grubu listesinden silmek istediğiniz trim grubunu seçin ve Grup Sil ikonunu tıklayın.

 • Grup Sil ikonu tıklandığında “Seçilen elemanlar silinecek. Emin misiniz?” şeklinde bir uyarı gelicektir.

 • Uyarıya evet cevabı verilirse Çatıyla Kes toolbarı üzerinde ismi görülen trim grubu silinir.

 • Silinen gruba dahil objeler üzerindeki trim etkisi ortadan kalkar.

İşlem adımı

Trim grubunu silmeden önce

Uyarının gelmesi

Trim grubunu sildikten sonra


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.