Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Hesap Yöntemleri ile Deprem Hesabı (Doğrusal Performans Analizi)

Doğrusal performans analizi, mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesinde ŞGDT yaklaşımı uygulanan doğrusal olmayan davranışın doğrusal bir hesap yöntemiyle uygulanmasıdır. Mevcut binalarda doğrusal performans analizi uygulanırken Mod Birleştirme Yöntemi uygulanır. Eleman hasar türleri, doğrusal performans analizi uygulama sınırları, birim şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri; kolon, kiriş ve perdelerde yerdeğiştirmiş eksen dönmeleri kullanılarak belirlenir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.