Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Hesap Yöntemlerinin Uygulama Sınırları

Mevcut yapılarda doğrusal performans analizinin yapılabilmesi için TBDY 15.5.3 'te belirtilen ve etki/kapasite oranları (EKO) ile hesaplanan koşulların sağlanması gerekmektedir. Doğrusal performans analizi uygulama koşullarından herhangi bir tanesi sağlanmıyor ise doğrusal olmayan yöntemlerden bir tanesi seçilmelidir.


SİMGELER

BYS = Bina Yükseklik Sınıfı
EKO = Etki/Kapasite oranı
Vi = i 'nci kolonda hesaplanan kesme kuvveti


15.5.3. Doğrusal Hesap Yöntemlerinin Uygulama Sınırları
15.5.3.1 – Doğrusal hesap yöntemleri, aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda uygulanamaz.

(a) Bina yükseklik sınıfının 5’den küçük olması (BYS < 5).

(b) Binada 3.6.2.4 ’de belirtilen B3 düzensizliğinin bulunması.

(c) Betonarme binalarda, binanın üst katı haricindeki herhangi bir katında, her bir deprem doğrultusu için düşey sünek elemanların (kolon, perde ve güçlendirilmiş bölme duvarlar) kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerlerinin ortalamasının deprem yönündeki kirişlerin ortalama EKO değerinden büyük olması.

(d) Binanın üst katı haricindeki herhangi bir katında, her bir deprem doğrultusu için sünek perde, sünek kolon ve güçlendirilmiş bölme duvarların kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerlerinin ortalamasının 3’den büyük olması.

(e) Binanın üst katı haricindeki herhangi bir katında, her bir deprem doğrultusundaki sünek kirişlerin ortalama EKO değerinin 5’den büyük olması.

15.5.3.2 – Yukarıda (c) ve (d) maddelerinde belirtilen kesme kuvveti ile ölçeklendirilmiş EKO değerleri Denk(15.1) ile hesaplanacaktır.

Denk.(15.1) ’de i ilgili kattaki kolon numarasını, Vi i kolonunda hesaplanan kesme kuvvetini, (EKO)i ise 15.5.2.3 ’e göre bu kolonda hesaplanan EKO değerini göstermektedir.

15.5.3.3 – Binada 15.5.3.1 (a)-(e) ’de belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması halinde bina 15.6 ’da belirtilen yöntemlerden birisi ile değerlendirilecektir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.