Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Hesap Yöntemleri

Doğrusal performans analizi, mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesinde ŞGDT yaklaşımı uygulanan doğrusal olmayan davranışın doğrusal bir hesap yöntemiyle uygulanmasıdır. Mevcut binalarda doğrusal performans analizi uygulanırken Mod Birleştirme Yöntemi uygulanır. Eleman hasar türleri, doğrusal performans analizi uygulama sınırları, birim şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri; kolon, kiriş ve perdelerde yerdeğiştirmiş eksen dönmeleri kullanılarak belirlenir.


15.5.1. Hesap Yöntemleri

Binaların deprem performanslarının belirlenmesi için kullanılacak doğrusal hesap yöntemleri, 4.7 ’de tanımlanmış olan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve 4.8.2 ’de tanımlanmış olan Mod Birleştirme Yöntemi ’dir. Bu yöntemlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen ek kurallar uygulanacaktır.

15.5.1.1 – Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin uygulanabileceği binalar Tablo 4.4 ’de verilmiştir. Binaların deprem hesabında ek dışmerkezlik göz önüne alınmayacaktır. Toplam eşdeğer deprem yükünün (taban kesme kuvveti) Denk.(4.19) ve Denk.(4.8) ’e göre hesabında Ra =1 alınacaktır.

15.5.1.2 – Mod Birleştirme Yöntemi ile 4.8.2 ’ye göre deprem hesabında Ra =1 alınacaktır. Uygulanan deprem doğrultusu ve yönü ile uyumlu eleman iç kuvvetlerinin ve kapasitelerinin hesabında bu doğrultuda hakim olan modda elde edilen iç kuvvet yönleri esas alınacaktır.


TBDY Bölüm 4.8.2. Mod Birleştirme Yöntemi ile Deprem Hesabı

4.8.2.1 – Mod Birleştirme Yöntemi’nde, verilen bir deprem doğrultusunda deprem tasarım spektrumu’ndan yararlanılarak göz önüne alınan her bir titreşim modunda davranış büyüklüklerinin en büyük değerleri modal hesap yöntemi ile hesaplanır. Yeteri kadar titreşim modu için hesaplanan, ancak eşzamanlı olmayan enbüyük modal davranış büyüklükleri daha sonra istatistiksel olarak birleştirilerek en büyük davranış büyüklükleri’nin yaklaşık değerleri elde edilir. Yöntemin ayrıntıları EK 4B’de verilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.