Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Performans Analizi Hesap Yöntemi (15.5.4.1)

Doğrusal performans analizinde mevcut yapı performansının belirlenmesi için her bir elemanın düğüm noktasında (ucunda) elde edilen toplam yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θk değeri kullanılır. Yerdeğiştirmiş eksen dönmesi, Mod Birleşitime Yöntemi ile düğüm noktasının dönme değeri ve elemanın iki düğüm noktası arasındaki göreli öteleme değerini kullanılarak elde edilir.


  • Eleman kesitlerinin birim şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri, TBDY 4.8.2 'ye göre yapılan Mod Birleşitime Yöntemi ile Deprem Hesabı sonucunda otomatik bulunur.

  • Yer değiştirmiş eksen dönmesi θk EK 15A 'ya göre otomatik hesaplanır.


SİMGELER

l = Eleman toplam boyu
lc = Eleman net açıklığı
Δ = Eleman düğüm noktaları arası öteleme
θk = Yerdeğiştirmiş eksen dönmesi
θki = i ucundaki yerdeğiştirmiş eksen dönmesi
θkj = j ucundaki yerdeğiştirmiş eksen dönmesi
θi = i düğüm noktası dönmesi
θj = j düğüm noktası dönmesi

Eleman kesitlerinin birim şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri TBDY 4.8.2 'ye göre yapılan Mod Birleştirme Yöntemi ile Deprem Hesabı sonucunda elde edilir. Bu hesap sonucunda her bir elemanın düğüm noktasında (ucunda) elde edilen toplam yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θk kullanılarak belirlenir

Bir eğilme elemanının i ucundaki yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θki Denk.(15A.1) ile bulunur.

Bu denklemde Δ iki düğüm noktası arasındaki göreli yerdeğiştirme (öteleme) , lc eleman net açıklığı anlamına gelmektedir. θi , i düğüm noktasının Mod Birleşitime Yöntemi ile Deprem Hesabı sonucunda elde edilen düğüm noktası dönme değeridir. Şekil 15A.1 'de i ve j düğüm noktası dönmesi θi ve θj ile yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θki ve θkj gösterilmiştir. Detaylı açıklama Kolon, Perde ve Kiriş Elemanlarında Yerdeğiştirmiş Eksen Dönmelerinin Tanımı başlığında yapılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.