Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Performans Analizi EKO Hesap Esasları (15.5.2.3)

Mevcut yapıların doğrusal performans analizi uygulama sınırlarının kontrol edilmesinde etki/kapasite oranı (EKO) olarak ifade edilen değerler kullanılmaktadır. EKO değeri düşey yükler ve deprem etkisi altında Ra=1 alınarak hesaplanan toplam kesit momentinin kesit moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir.


  • Mevcut yapıların kolon, kiriş ve perde elemanlarının Etki/kapasite oranı (EKO) değerleri Ra=1 alınarak otomatik hesaplanır.

  • EKO hesabında uygulanan deprem etkisinin yönü otomatik olarak gözönüne alınır.

  • Kolon ve perde kesitlerinde eksenel kuvvetler Ra=4 alınarak eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi otomatik olarak hesaplanır.


Mevcut yapıların değerlendirilmesinde ŞGDT yaklaşımı ile uygulanan doğrusal deprem hesabında, kolon ve perdelerin Etki/Kapasite Oranları (EKO), düşey yükler ve deprem etkisi altında Ra=1 alınarak hesaplanan toplam kesit momentinin kesit moment kapasitesine bölünmesi ile elde edilir. Ancak kolon ve perde elemanlarında aşağıdaki resimde gösterildiği gibi eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi söz konusudur. Kolon ve perdelerde eğilme momenti kapasitelerini hesaplamak için kullanılan eksenel kuvvetler düşey yükler ve deprem etkisi altında Ra=4 alınarak hesaplanan kuvvetlerdir. Bu eksenel kuvvet etkisi altında kesitin moment eğrilik ilişkisi otomatik olarak çıkartılır ve moment kapasitesi belirlenmiş olur. Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi bilgi düzeyi ile uyumlu olacak şekilde mevcut malzeme dayanımı kullanılarak elde edilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.