Skip to main content
Skip table of contents

Dış Cephe Kaplaması

Mimari proje tasarımlarında yer alan fugalı, yalı baskı ve terra cotta kaplama tipleri Dış Cephe Kaplaması ile oluşturulur. Bu başlık altında dış cephe kaplaması oluşturma, boyut belirleme ve düzenleme detaylı olarak anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.