Skip to main content
Skip table of contents

Dış Cephe Kaplaması Ayarları

Dış Cephe Kaplaması Ayarları komutuyla mevcut kaplama tipi, yüksekliği, malzemesi, kaplama birim boyutları ayarlarına ulaşılır.

Dış Cephe Kaplaması Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi Dış Cephe başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler

Tip

Dış cephe kaplaması olarak Fugalı, Yalı Baskı veya Terra Cotta tiplerden biri seçilir. Seçim yapıldıktan sonra yan tarafta bulunan tabloda, seçilen tipe ilişkin boyutlar ayarlanır.

Birim boyutları

Cephe kaplaması birim elemanının şekilde gösterilen referanslarına göre boyutlarını verin. Boyutları verirken, girilen boyutlara göre şeklin değişimini altta ön görüntüsünden takip edebilirsiniz. Tıklanan boyut satırı ön izlemede kırmızı renkli olarak gösterilmektedir.

Şematik çizim

Seçilen tipe ait birimin şematik çizimleri ve ölçüleri verilmektedir.

Kat yüksekliği

Kat genel ayarları diyaloğunda verilen kat yüksekliği değeri kadar yükseklik değerinde çizilir.

Eleman sayısı

Verilen eleman sayısı kadar yükseklik değerinde çizilir. Eleman yüksekliği hemen yukarıda birim yükseklik olarak verilebilmektedir.

Değer

Girilen değer kadar yükseklik değerinde çizilir.

Kot

Dış cephe kaplaması objesinin kat tabanına göre kot değeridir. Negatif ya da pozitif değere göre obje yukarı ya da aşağı ötelenir.

Dikey öteleme

Kaplama parçasını yukarı aşağıya öteleyen değerdir. Örneğin 1. katta ve 2 katta kaplama tanımlanmış olsun. 1. katla 2. kat arasında kaplama parçası kadar mesafe kalmadıysa dış kaplama parçaları, dikey öteleme ile orantı hale getirilebilir.

Ters çevir

Dış cephe kaplamasının simetrisini alır.

Dış yönü göster

Dış cephe kaplaması elemanın plan çiziminde, dış tarafın neresi olduğunu gösteren bir ok gösterilir. Bu seçenek o okun planda çizilip çizilmeyeceğini belirler.

Sövenin altında

Dış cephe kaplama elemanını söve elemanın altında, pencere/kapı boşluğuna kadar uzatır. İşaretlenmezse, dış cephe elemanını sövenin kenarında, söveyi çevreleyecek şekilde bitirir.

Dokuları dikey diz

Dış cephe elemanına atanan kaplama dokusu, eleman yüzeyine dik istikamette yerleştirilir. Tersi durumda yatay yerleştirilir.

3B’de materyal göster

Diyalogda yanda gösterilen 3 boyutlu görüntü, dış cephe elemanına atanan dokularla birlikte gösterilir. İşaretlenmezse 3 boyutlu görüntü eleman, kendi rengi ile boyanmış olarak görünür.

Renk

Dış cephe kaplaması elemanın rengidir. Renk kutucuğundan istenilen renk seçilir.

Çizgi tipi

Dış cephe elemanının planda görünen çizgi tipidir. Listeden istenilen çizgi tipi seçilir.

Materyal

Dış cephe kaplamasının cephe ve derz yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Yüzeyler seçilen materyal ile kaplanır ve renderlarda bu şekilde görüntülenir.

Gerçek doku uzunluğuna doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili duvarlar üzerine kaplanır.

Açıya, dokunun açısı girilir.

U ve V ötelemeye dokunun x ve y düzlemindeki hareket değeri girilir.

U ve V aynalama ile dokunun y ve x düzlemine göre simetrisi alınır.

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, dış cephe kaplamasının tüm yüzeylerinde, “Cephe materyali” ‘de seçilen materyal kullanılır.

3 boyutlu önizleme

Dış cephe kaplamasının ön görüntüsüdür. Üstte seçimi yapılan kaplama tipine uygun olarak görüntü de değişecektir. Görüntüde ilgili cephe kaplamasına ilişkin boyutlar da gösterilmektedir. Görüntünün üstünde bulunan tabloda seçilen tipe ilişkin boyutlar ayarlanabilir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyalogu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde dış cephe kaplaması objesi ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Dış cephe kaplaması

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Boy

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile eleman boyu ile çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Dış alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, eleman dış alanı ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, malzemenin hacim miktarı olarak aynen kullanılacak demektir.

Hacim

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, elemanın hacmi ile çarpılarak kullanılacak demektir.

Sayı

 

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, malzeme sayısı olarak aynen kullanılacak demektir.

Adet

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, eleman adedi ile çarpılarak kullanılacak demektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.