Skip to main content
Skip table of contents

Yalı Baskı Dış Cephe Kaplaması Oluşturma

Yalı Baskı Cephe Kaplaması komutuyla dış cephe kaplaması yalı baskı olarak çizilir.

Yalı Baskı Cephe Kaplaması Komutunun Yeri

İşlem Adımları

Yalı baskı dış cephe kaplaması çizmek için;

  • Yalı Baskı Cephe Kaplaması ikonunu tıklayın.

  • Rota Bölümleri toolbarında çizim hattını düz, dairesel ve eğri formda çizmeyi sağlayan ikonlar bulunur.

  • Uygun ikonu (varsayılan düz çizgi ikonu seçilidir) tıklayın.

  • Çizim alanında dış cephe elemanının 1. noktasını farenin sol tuşu ile tıklayarak belirleyin.

  • Dış cephe kaplaması elemanının bir yönü dış cephe, diğer yönü iç cephedir. Bu aşamada toolbardan Ters Çevir ikonunu tıklarsanız ya da klavyeden boşluk tuşuna basarsanız, elemanın dış yönünü içe, iç yönünü dışa çevirirsiniz. Çizerken, çizim hattı üzerinde var olan ok yönü, elemanın dış cephesini göstermektedir.

  • Çizim alanında elemanın 2. noktasını farenin sol tuşu ile belirtin.

  • Aynı şekilde, 3. ve 4. noktaları da verebilirsiniz. Bu durumda elemanları sürekli formda çizmeye devam ettirmiş olursunuz.

  • Farenin sağ tuşuna basarak komutu sonlandırınca dış cephe kaplaması oluşacaktır.

İşlem adımı

Dış cephe kaplaması öncesi

Dış cephe kaplamasının birinci noktasının oluşturulması

Dış cephe kaplamasının ikinci noktasının oluşturulması

Farenin sağ tuşuna tıklayarak dış cephe kaplamasının tamamlanmasıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.