Skip to main content
Skip table of contents

Yalı Baskı Dış Cephe Kaplamasının Birim Boyutlarının Belirlenmesi

Yalı baskı dış cephe kaplamasının birim boyutları düzenlenerek farklı görünüşler elde edilir. Dış cephe kaplaması ayarları diyaloğunda bulunan tabloda, birim elemanının boyutları belirir.  Boyutlar verilirken, girilen boyutlara göre şeklin değişimi altta ön görüntüden takip edilir. Tıklanan boyut satırı ön izlemede kırmızı renkli olarak gösterilir.

Yalı Baskı Cephe Kaplaması Birim Boyutlarının Yeri

Birim boyutlarına yalı baskı cephe kaplaması komutunun ayarlarına girerek ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Birim yüksekliği

Birim parçanın yüksekliği girilir. Her birim dış cephe kaplamasının tamamını üst üste ve yan yana gelerek oluşturur.

Dış kalınlık

Yalı baskı kaplamada bindirmenin olduğu kısımdaki (en kalın olacağı noktanın) kalınlığını belirler.

İç kalınlık

Yalı baskı kaplamada üzerine bindirilecek kaplamanın (en ince olacağı noktanın) kalınlığını belirler.

Derz

Yalı baskı kaplamada bindirme miktarını belirler.

Parça sayısı

Birim içinde kaç parçanın olacağını belirler.

Örnek Ayarlar

Örnek Ayarlar

 


 JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.