Skip to main content
Skip table of contents

Dış Cephe Kaplaması Yüksekliği

Dış cephe kaplamasının yüksekliği Kat Yüksekliği, Eleman Sayısı ve Değer seçeneklerinden projeye en uygun olanı seçilerek ayarlanır. Yapılan seçim öngörüntü ekranından takip edilir.

Dış Cephe Kaplaması Yükseklik Ayarının Yeri

Dış cephe kaplaması ayarları diyaloğundan yükseklik seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Yükseklik seçenekleri

Kat yüksekliği

Kat genel ayarları diyaloğunda verilen kat yüksekliği değeri kadar yükseklik değerinde çizilir.


Eleman sayısı

Verilen eleman sayısı kadar yükseklik değerinde çizilir. Eleman yüksekliği hemen yukarıda birim yükseklik olarak verilebilmektedir.


Değer

Girilen değer kadar yükseklik değerinde çizilir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.