Skip to main content
Skip table of contents

Terra Cotta Dış Cephe Kaplamasının Birim Boyutlarının Belirlenmesi

Terra cotta dış cephe kaplamasının birim boyutları düzenlenerek farklı görünüşler elde edilir. Dış cephe kaplaması ayarları diyaloğunda bulunan tabloda, birim elemanının boyutları belirir.  Boyutlar verilirken, girilen boyutlara göre şeklin değişimi altta ön görüntüden takip edilir. Tıklanan boyut satırı ön izlemede kırmızı renkli olarak gösterilir.

Terra Cotta Cephe Kaplaması Birim Boyutlarının Yeri

Birim boyutlarına terra cotta cephe kaplaması komutunun ayarlarına girerek ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Birim yüksekliği

Birim parçanın yüksekliği girilir. Her birim dış cephe kaplamasının tamamını üst üste ve yan yana gelerek oluşturur.

Birim genişliği

Birim parçanın genişliği girilir. Her birim dış cephe kaplamasının tamamını üst üste ve yan yana gelerek oluşturur.

Dikey derz

Dikey derz mesafesi girilir.

Kalınlık

Kaplama kalınlığı girilir.

Derz kalınlık

Derz kalınlığı girilir.

Yatay derz

Yatay derz mesafesi girilir.

Dikey parça sayısı

Dikey olarak birim içinde kaç parça olacağını belirler.

Yatay parça sayısı

Yatay olarak birim içinde kaç parça olacağını belirler.

Örnek Ayarlar

Örnek Ayarlar

 


 JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.