Skip to main content
Skip table of contents

Fugalı Dış Cephe Kaplamasının Birim Boyutlarının Belirlenmesi

Fugalı dış cephe kaplamasının birim boyutları düzenlenerek farklı görünüşler elde edilir. Dış cephe kaplaması ayarları diyaloğunda bulunan tabloda, birim elemanının boyutları belirir.  Boyutlar verilirken, girilen boyutlara göre şeklin değişimi altta ön görüntüden takip edilir. Tıklanan boyut satırı ön izlemede kırmızı renkli olarak gösterilir.

Fugalı Cephe Kaplaması Birim Boyutlarının Yeri

Birim boyutlarına fugalı cephe kaplaması komutunun ayarlarına girerek ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Birim yüksekliği

Birim parçanın yüksekliği girilir. Her birim dış cephe kaplamasının tamamını üst üste ve yan yana gelerek oluşturur.

Kalınlık

Kaplamanın kalınlığını belirler.

Üst derz

Derz genişliğini belirler.

Alt derz

Cephe kaplamasının derzin üzerine ne kadar bineceğini belirler. Birim içindeki derzler girilen değerlere göre otomatik hesaplanır.

Derz kalınlığı

Derz kalınlığını belirler.

Parça sayısı

Birim içinde kaç parçanın olacağını belirler.

Örnek Ayarlar

Örnek Ayarlar
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.