Skip to main content
Skip table of contents

Detaylandırılmış Yapı Metrajı

Yapı bileşeni tanımlanıp objelere atanarak detaylandırılmış yapı metrajı raporları hazırlanır. Yapı bileşeni tanımlama, kaydetme, yükleme, objelere arama, metraj raporları oluşturma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.