Yapı bileşeni tanımlanıp objelere atanarak detaylandırılmış yapı metrajı raporları hazırlanır. Yapı bileşeni tanımlama, kaydetme, yükleme, objelere arama, metraj raporları oluşturma detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.