Skip to main content
Skip table of contents

Metraj ve Raporlar

ideCAD’de yapı modeli tasarlanıp modellenen projenin, detaylı metrajı ve raporlarının hazırlanmasına olanak sağlayacak komutlar bulunur. Duvar, iç sıva, donatı, kalıp, beton ve detaylı yapı metrajları; genel ve eleman bazında raporlar hazırlanır.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.