Skip to main content
Skip table of contents

Çatı için Örnek Yapı Bileşeni Metrajı Alma

Çatının yapı bileşenleri metrajını almak için ilk olarak yapı bileşenlerinin çatıya atanması gerekmektedir. Çatıya atanacak yapı bileşenleri;

 • Kiremit

 • Su Yalıtımı

 • Lata

 • Mertek

 • Aşık

ideCAD içerisinde yer alan yapı bileşenlerini Yapı Bileşeni Tasarla komutuna tıklayarak görebilirsiniz. Eksik olan yapı bileşenlerini Malzeme oluştur komutunu kullanarak ekleyebilirsiniz. Yeni oluşturduğunuz materyallerinizi daha sonra kullanabilmek için arşive kaydedebilir, kaydedilmiş yapı bileşenlerini projeye yükleyerek tekrar kullanabilirsiniz.

 • Ribbon menü araçlar sekmesi Metraj başlığı altından Yapı Bileşeni Tasarla ikonunu tıklayın.

 • Kategori Ayarları diyaloğu Materyaller klasörünü seçip Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • ideCAD Malzeme Ayarları diyaloğuna geçecektir.

 • Materyaller klasörünün altında Yeni Malzeme 1 adıyla bir satır oluşacaktır.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özellikleri düzenleyin.

 • Su Yalıtımı adını verin, oranla seçeneğinden alana orantılıyı seçip miktar oranlarını 1 girip birim olarak m2 seçin.

 • Oluşturduğunuz Su Yalıtımı adlı yapı bileşenini daha sonra da kullanabilmek için arşive kaydedin.

 • Kaydet butonuna tıkladığınızda yapı bileşenleri veritabanı güncellenecek, materyaliniz arşive kaydedilecektir.

 • Kaydedilmiş yapı bileşenlerini Yükle butonundan projeye yükleyerek tekrar kullanabilirsiniz.

 • Tekrar Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özellikleri düzenleyin.

 • Lata adını verin, oranla seçeneğinden alana orantılıyı seçip miktar oranlarını 1 girip birim olarak m2 seçin.

 • Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özellikleri düzenleyin.

 • 5/10 mertek adını verin, oranla seçeneğinden alana orantılıyı seçip miktar oranı 1 için 1 girip birim olarak m2 seçin.

 • Miktar oranı 2 için 2 girip birim olarak m seçin.

 • Böylece 1 m2 için de 2 m mertek kullanılacağı belirlenmiş olacaktır.

 • Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özellikleri düzenleyin.

 • Aşık adını verin, oranla seçeneğinden alana orantılıyı seçip miktar oranı 1 için 1 girip birim olarak m2 seçin.

 • Miktar oranı 2 için 0.5 girip birim olarak m seçin.

 • Böylece 1 m2 için de 0.5 m aşık kullanılacağı belirlenmiş olacaktır.

 • Malzeme Oluştur butonuna tıklayın.

 • Diyaloğun sağ tarafında yeni malzemeye ait bilgi ve özellikleri düzenleyin.

 • Kiremit adını verin, oranla seçeneğinden alana orantılıyı seçip miktar oranı 1 için 1 girip birim olarak m2 seçin.

 • Miktar oranı 2 için 25 girip birim olarak adet seçin.

 • Böylece 1 m2 için de 25 adet kiremit kullanılacağı belirlenmiş olacaktır.

 • Kaydet butonuna tıkladığınızda yapı bileşenleri veritabanı güncellenecek, materyaliniz arşive kaydedilecektir.

Belirlenen yapı bileşenlerini çatıya atamak için;

 • Yapı bileşeni metrajını alacağınız çatının üzerine farenizi getirin ve farenin sol tuşuna çift tıklayın.

 • Çatı Ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Yapı bileşeni sekmesine tıklayın.

 • Bileşen seçimi diyaloğu açılacaktır. Lata yapı bileşenini seçin.

 • Oranla satırında açılan liste objeye ve malzeme ölçüsüne göre değişiklik göstermektedir.

 • Aşağıdaki tabloda çatı için malzeme ölçüsüne göre açılan liste ve açıklamaları yer almaktadır.

Çatı

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Çevre

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile çatının çevresi  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Kalınlık

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile çatının kalınlığı çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, alan değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, çatının alanı ile çarpılarak, malzemenin alanı bulunacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Kenar sayısı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü ile çatının kenar sayısı çarpılarak bulunan sayı değeri, malzemenin sayısı olarak kullanılacak demektir.

 • Oranla satırından alan satırını seçin.

 • Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Yapı bileşeni ekle komutunu kullanarak çatıya kiremit, 5/10 mertek, aşık ve su yalıtımı adlı yapı bileşenlerini de ekleyin.

 • Tamam butonuna tıkladığınızda çatıya yapı bileşenleri tanımlama işlemi tamamlanacaktır.

Yapı bileşenleri raporu almak için;

 • Ribbon menü araçlar sekmesi Metraj başlığı altından Yapı Bileşenleri Metrajı ikonunu tıklayın.

 • Rapor seçin diyaloğu açılacaktır.

 • Bileşenlere göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporu seçeneğini seçin ve tamam butonuna tıklayın.

 • ideCAD Rapor otomatik çalışacak, belirli sayfa düzeninde yapı bileşeni metrajı raporunuz oluşacaktır.

Çatı için örnek yapı bileşeni metraj raporu


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.