Skip to main content
Skip table of contents

Yapı Bileşenleri'nin Objelere Atanması

Yapı Bileşenleri Tasarla komutuyla tanımlanmış malzemeleri objelere atama işlemi her objelerin kendisine ait ayar diyaloğunda, Yapı Bileşenleri sekmesinde, Yapı Bileşenleri Ekle butonu ile yapılır.

Yapı Bileşeni Ekle Komutunun Yeri

Yapı elemanlarının (objelerin) ayar diyaloğunda Yapı Bileşenleri Sekmesinden ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yapı bileşeni atamak istediğiniz objeyi seçin ve Obje Ayarları diyaloğunu açın.

  • Obje Ayarları diyaloğunda Yapı Bileşenleri sekmesini tıklayın.

  • Yapı Bileşenleri Ekle butonunu tıkladığınızda Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta yer alan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda Bileşen Seçimi diyaloğu kapanacaktır.

  • Yapı Bileşenleri sekmesinde seçilen malzeme görünecektir. İstenirse birden fazla malzeme atanabilir.

Bileşen Seçimi

Özellikleri ve Açıklamaları

Yapı bileşenleri listesi

Projede var olan yapı bileşenleri, birimleri, kategorileri listelenir.

Değişiklik yok

Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı

Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı

Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan

Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli

Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla

Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.