Skip to main content
Skip table of contents

DIN277 ve II BV Standardına Göre Metraj Oluşturulması

ideCAD’de DIN277 ve II BV standartlarına göre metraj oluşturulur.

DIN277 Standardına Göre Metraj Oluşturma

DIN277 Standardına Göre Metraj Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Metraj başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • DIN277 Standardına Göre Metraj komutunu tıklayın.

  • Metraj oluşacaktır.

Örnek DIN277 standardına göre metraj raporu sayfası

II BV Standardına Göre Metraj Oluşturma

II BV Standardına Göre Metraj Komutunun Yeri

Ribbon menü Araçlar sekmesi Metraj başlığından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • II BV Standardına Göre Metraj komutunu tıklayın.

  • Açılan diyalogda gerekli seçenekleri işaretleyin.

  • Metraj oluşacaktır.

Örnek II BV standardına göre metraj raporu sayfası


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.