Skip to main content
Skip table of contents

Maliyet Raporlarının Hazırlanması

Maliyet hesabı için para birimi, malzemenin birim maliyeti ve malzemede kullanılan materyalin miktarı tanımlanır. Bu aşamadan sonra söz konusu malzeme objeye atanır ve yapı bileşenleri metrajında Tahmini Yapı Maliyeti seçilerek rapor hazırlanır.

Tahmini Yapı Maliyetinin Yeri

Yapı bileşenleri metrajı komutu tıklandığında açılan Rapor Seçin diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yapı Bileşenleri Metrajı ikonunu tıklayın.

  • Rapor Seçin diyaloğu açılacaktır.

  • Diyalogdan Tahmini Yapı Maliyeti satırlarını seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın. Rapor oluşacaktır.

Tahmini yapı maliyeti raporu (birim maliyetler geçmiş yıllara aittir)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.