Skip to main content
Skip table of contents

Bileşik Materyalin Objelere Atanması

Bileşik Materyaller komutuyla tanımlanmış materyaller objelere tanımlandığında, objeler plan ve kesit düzleminde bileşik materyalin rengi, taraması, kalınlığı dikkate alınarak çizilir. Bileşik materyalleri objelere atama işlemi her objenin kendisine ait ayar diyaloğunda, Bileşik materyal kullan seçeneğinin işaretlenmesi ile yapılır.

Bileşik Materyal Kullan Seçeneğinin Yeri

Objelerin ayar diyaloğundan Bileşik Materyal Kullan seçeneğine ulaşabilirsiniz.

image-20240514-114712.png

İşlem Adımları

Örneğin mahal objesine bileşik materyal atamak için,

  • Farenizi bileşim materyal tanımlayacağınız mahalin üzerine getirip farenin sol tuşuyla çift tıklayın.

  • Mahal ayarları diyaloğu açılacaktır.

  • Bileşik Materyal Kullan satırını işaretleyin. Listeden kullanmak istediğiniz bileşik materyali seçin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Mahale bileşik materyal atanacaktır.

  • Kesit alırken kesit ayarları diyaloğunda Bileşik taramaları kullan seçeneği işaretlendiğinde mahal seçtiğiniz bileşik materyale göre çizilecektir.

Objelere bileşik materyal atanmamış kesit

Objelere bileşik materyal atanmış kesit


Sonraki Konu

Kaydetme İşlemleri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.