Bileşik materyaller sıva, duvar çekirdeği, düzeltme betonu, yalıtım gibi farklı katmanların bir grupta toplanmasıdır. ideCAD’de farklı bileşik materyaller oluşturulup objelere tanımlanabilir. Bileşik materyal tanımlanmış objeler, plan ve kesit düzleminde tanımlanmış bileşik materyalin rengi, taraması, kalınlığı gibi özellikleriyle çizilir.