Skip to main content
Skip table of contents

Kaydetme İşlemleri

Projeyi kaydetmek için ideCAD’de yer alan kaydet, farklı kaydet, sıkıştırarak kaydet seçeneklerinden biri kullanılır. Eski versiyon olarak kaydederek eski ideCAD sürümlerinde proje açılır. Otomatik kayıt özelliği ile proje belirlenen aralıklarla otomatik kaydedilmesi sağlanır. Dosyaya kopyala/dosyadan yapıştır komutlarıyla seçilen çizimler .blk uzantılı dosya olarak kaydedilerek başka proje dosyalarında kullanılır.


Sonraki Konu

Projeyi Kaydetmek

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.