Oluşturulan yeni bileşik materyaller daha sonra aynı ya da farklı projelerde kullanılması için arşive kaydedilir. Kaydedilmiş bileşik materyaller projeye yüklenerek tekrar kullanılır.

Materyal Kaydet/Yükle Komutlarının Yeri

Materyal kaydet ve yükle komutlarına Bileşik Materyaller ikonuna tıkladığınızda açılan Bileşik Materyal Editörü diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

Tanımlanan Bileşik Materyalin Kaydedilmesi

  • Yeni bileşik materyal tanımlama işlemini tamamlayın.

  • Diyaloğun sol alt tarafında bulunan Materyal Kaydet butonunu tıklayın.

  • Seçili bileşik materyal arşive kaydedilecektir.

Kaydedilmiş Bileşik Materyalin Yüklenmesi

  • Bileşik Materyaller ikonuna tıklayın.

  • Bileşik Materyal Editörü diyaloğunda sol alt tarafta bulunan Materyal Yükle butonunu tıklayın.

  • Bileşik Materyal Listesi diyaloğu açılacaktır. Bu diyalogdan istenen bileşik materyali seçin.

  • Tamam butonunu tıkladığınızda materyaliniz yüklenecektir.

Bileşik Materyal Listesi

Özellikler

Bileşik materyal listesi

Arşivde yer alan bileşik materyaller listelenir.

Tamam

Listeden seçilen bileşik materyali projeye yükler.

İptal

Yükleme işlemi yapmadan diyaloğu kapatır.

Sil

Seçilen bileşik materyali arşivden siler.