Skip to main content
Skip table of contents

Bileşik Materyal Oluşturma

Bileşik materyaller sıva, duvar çekirdeği, düzeltme betonu, yalıtım gibi farklı katmanların bir grupta toplanmasıdır. Bir obje üzerinde uygulamada olacak bütün katmanlar ideCAD’de kullanıcı tarafından bileşik materyal olarak tanımlanır. Bileşik materyallerin çizim tekniği, tarama tipi ve renk ayarlarıyla belirlenir. Tanımlanan bileşik materyal obje ayarları diyaloğundan objeye atanır.

Bileşik Materyaller Komutunun Yeri

Ribbon menü Ayarlar sekmesi Eleman özellikleri başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Bileşik Materyal Editörü

Bileşik materyal oluşturmak için;

  • Bileşik Materyaller ikonunu tıklayın.

  • Bileşik Materyal Editörü diyaloğu açılacaktır.

Özellikler

Katmanlaşma önizlemesi

Materyalin katmanları taramaları ve kalınlıkları dikkate alınarak kesit çizimi gösterilir.

Materyal listesi

Projede yüklü olan bileşik materyaller

Materyal kalınlığı

Tanımlanan bileşik materyalin hangi kalınlıkta oluşturulduğu bilgisi yazar.

Kalınlık

Oluşturulan katmanın kalınlığı bu satırda tanımlanır.

Ana katman

Bileşik materyal birden fazla katman tanımından oluşabildiği için, bir katman ana katman olarak tanımlanır. Bileşik materyal atanmış objeler kesiştirildiğinde kesişimler ana katmanlar baz alınarak yapılır. Normalde, aynı bileşik materyalli objelerde her katman aynı yönde denk geldiği için kesişim kendiliğinden oluşacaktır. Farklı bileşik materyalli objeler birleştirildiğinde ise, kesişimin hangi katmanı baz alınarak yapılacağı ana katmanla belirlenir. Kesişimler de ana katmanlar birbirlerine uzatılarak birleştirilecektir. Diğer katmanlar ise, objenin birleştiği noktada bitirilecektir.

Aktif tarama

Seçilen katmanın hangi taramada çizileceği belirlenir. Tıklanarak açılan tarama seçenekleri diyaloğunda istenilen tarama tipi seçilir.

Tarama rengi

Seçilen taramanın hangi renkte çizileceği belirlenir. Renk kutucuğu üzerine tıklanıp açılan renk paleti üzerinde fare imleci sürüklenerek değiştirilebilir.

Arka plan rengi

Taramanın altında kalan zeminin rengidir. Renk kutucuğu üzerine tıklanıp açılan renk paleti üzerinde fare imleci sürüklenerek değiştirilebilir.

Sınır çizgisi rengi

Taramanın sınırını belirleyen rengin çizgisi ayarlanır. Renk kutucuğu üzerine tıklanıp açılan renk paleti üzerinde fare imleci sürüklenerek değiştirilebilir.

Yeni materyal

Yeni bir materyal oluşturmak için kullanılır.

Materyal Yükle

Daha önce tanımlanmış bir materyali yüklemek için kullanılır.

Materyal Kaydet

Tanımlanmış bir materyali sonradan kullanılmak üzere kaydetmek için kullanılır.

Yeni katman

Yeni bir katman açmak için kullanılır.

Katman yükle

Daha önce kaydedilmiş bir katmanı yüklemek için kullanılır.

Katman kaydet

Tanımlanmış bir katmanı sonradan kullanılmak üzere kaydetmek için kullanılır.

Kopyala

İşaretli olan satırın kopyasını oluşturur.

Yeniden adlandır

Çalışılan bileşik materyalin ya da katmanın isminin değiştirilmesi için kullanılır.

Kaldır

Tanımlanmış bir materyalin ya da katmanın silinmesi için kullanılır.

İşlem Adımları

  • Yeni bir bileşik materyal tanımlamak için Yeni Materyal butonunu tıklayın.

  • Bileşik materyaller listesinde Yeni Materyal isimli bir satır oluşacaktır. Yeni Materyal ismi bu aşamada değiştirebilir.

  • Yeni Materyal satırı altında aynı zamanda Boş Katman isimli bir katman da oluşturulmuştur.

  • Yeniden Adlandır butonunu tıklayarak Yeni Materyal ve Boş Katman isimlerini değiştirebilirsiniz.

  • Yeni Katman butonu ile başka katmanlar da oluşturabilirsiniz.

  • Katman oluşturdukça sol tarafta materyallerin görünümü değişecektir. Her katman, bileşik materyalin tabakasını temsil etmektedir. Sağ taraftaki parametreleri kullanarak katmanın kalınlığını, rengini, tarama tipini değiştirebilirsiniz.

  • Katman tanımlama işlemi bitince Tamam butonunu tıkayın ve diyalogdan çıkın. Tanımladığınız katmanı istediğiniz objeye atayabilirsiniz.

İşlem adımı

Yeni materyal oluşturulması

Materyal ve katmana isim verilmesi

Katmana kalınlık değeri girilmesi ve taramasının seçilmesi

Yeni katmanların oluşturulması

Bileşik materyalin tamamlanması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.