Skip to main content
Skip table of contents

Aks Sınırına Uzat

Aks sınırına uzat özelliği aktif hale getirilerek, aks uzunlukları Kontur Çizgileri ve Aks Sınırı düzenine göre otomatik çizilir. Aks uçları, kontur çizgisine göre belirlenen aks sınırına kadar uzatılır.

Sol delta ve Sağ delta değerleri ile aksın sol ya da sağ ucu, girilen değer kadar uzar ya da kısalır. Negatif değer, aksın ilgili ucunun kısalacağını, pozitif değer ise uzayacağını belirtir.

Aks Sınırına Uzat Özelliğinin Yeri

Aks ayarları diyaloğu genel ayarlar sekmesinden aks sınırına uzat özelliğine ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Sol tarafa doğru uzatmak istediğiniz aksı seçin ve ayarlarına girin.

  • Sol delta satırına 150 değerini girin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Aksınız uzayacaktır.

  • Kısaltmak istediğiniz aksı seçin.

  • Sol delta satırına -150 girin.

  • Tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatın.

  • Aksınız kısalacaktır.

İşlem adımı

Sol delta değeri değiştirilmeden önce akslar

G ve H akslarının sol delta satırına 150 değerinin girilmesi

G ve H akslarının uzaması

1 ve 2 akslarının sol delta satırına -150 değerinin girilmesi

1 ve 2 akslarının kısalması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.