• Bina taşıyıcı sistemlerinden temellere aktarılan kuvvetlerde dayanım fazlalığı 4.10.3 ’e otomatik gözönüne alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Temel tasarımda, üst yapıdan temele aktarılacak kuvvetlerde Dayanım Fazlalığı Katsayısı D, TBDY Madde 4.10.3 'te tanımlanan koşullara göre yapılmaktadır. Detaylı açıklama 4.10.3 başlığı altında bulunmaktadır.