Skip to main content
Skip table of contents

Yapının Analiz Model Görünümü

Yapının analiz modelinde gösterilecek düğüm noktası, eleman isimleri, lokal akslar gibi detaylar belirlenir. Detay seçimi Görselleştirme diyaloğu Analiz Modeli sekmesinden yapılır.

Analiz Modeli Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak Analiz Modeli sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Tüm seçenekler işaretliyken örnek ekran görüntüsü

Analiz Modeli Sekmesi

Özellikler

Düğüm noktası göster

İşaretlenirse analiz modeldeki eleman birleşimlerime oluşturulan tüm düğüm noktaları kırmızı nokta olarak gösterilir.

Düğüm noktası numaraları

Düğüm Noktası Göster işaretli ise aktif olur. İşaretlenirse tüm düğüm noktalarının isimleri de gösterilir.

Mesnetleri göster

İşaretlenirse çerçeve sistemdeki mesnetler gösterilir.

Eleman isimleri

İşaretlenirse elemanların isimleri her bir elemanın üzerinde gösterilir. Örneğin K109, S1235 elemanın adı gibi.

Lokal akslar

İşaretlenirse elemanların lokal aksları elemanlar üzerinde gösterilir. Daha detaylı bilgi için Lokal Akslar.

Eleman uç serbestlikleri

İşaretlenirse uç serbestliği tanımlanmış elemanların bilgisi eleman üzerinde gösterilir.

Dolu/Çubuk gövdeli gösterim

İşaretlenirse çerçeve sistem dolu gövdeli(katı) olarak gösterilir. İşaretlenmezse çizgi(çubuk) olarak gösterilir.

Diyaframlar

Bu seçenek işaretlenirse analiz sonrasında sistemde bulunan tüm diyaframlar seçilen kata göre gösterilir.

1. kat diyaframı örnek gösterilmiştir.


Sonraki Konu

Deformasyonlar

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.