Skip to main content
Skip table of contents

Makas Kotu ve Yükseklikleri

Makas kot ve yükseklik ayarları ile makasın kat tabanına göre kotu, makas üst yüksekliği, tepe noktası yüksekliği gibi ayarları yapılır.

Makas Kot ve Yükseklik Ayarlarının Yeri

Makas komutuna tıklandığında açılan Makas toolbarından Ayarlar ikonuna tıklayarak Makas Ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz. Makas kot ve yükseklik ayarları Yükseklik sekmesinde yer almaktadır.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Makas ikonunu tıklayın.

  • Makaslar toolbarı açılacaktır. Buradan Ayarlar ikonunu tıklayın.

  • Makas Ayarları diyaloğu ekrana gelecektir. Buradan Yükseklik sekmesine tıklayın.

  • Makas yüksekliklerini girip tamam butonuna tıkladığınızda makasınız girdiğiniz değerlere göre oluşacaktır.

Yükseklikler Sekmesi

Özellikler

h1

Sol eğimde, makasın yüksekliğini belirleyen değerdir.

h2

Sağ eğimde, makasın yüksekliğini belirleyen değerdir.

h3

Makasın dip noktasının yüksekliğini belirleyen değerdir.

h4

Makasın tepe noktasını yüksekliğini belirleyen değerdir.

h5

Kat tabandan itibaren makas sağ ucunun yüksekliğini belirleyen değerdir.

h6

Kat tabandan itibaren makas sol ucunun yüksekliğini belirleyen değerdir.

Öngörüntü


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.