Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Makas

Çelik makaslar alt başlık, üst başlık, diyagonaller ve dikmeler gibi genel olarak çubuk elemanlardan oluşan çelik elemanlardır. Hazır makas tipleri, çelik makas oluşturma, çelik makas ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Makas Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.