Skip to main content
Skip table of contents

Makas Komutu

Makas komutu ile mevcut makas ayarlarına göre makas oluşturulur. İstenirse hazır makas tiplerinden biri de seçilir.

Makas Komutunun Yeri

Ribbon menü Çelik sekmesi Makro başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Makas toolbarı açılacaktır.

  • İsterseniz açılan Makaslar toolbarından Ayarlar ikonunu tıklayarak Makas Ayarları diyaloğunu açabilirsiniz.

  • Bu diyalogdan oluşturacağınız makasın ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

  • Fare imlecini kolonun üzerine getirin. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın. İmleç şekil değiştirince farenin sol tuşunu tıklayın.

  • Makasın ilk noktasını belirledikten sonra, imleci ikinci kolon üzerine getirip ikinci noktanızı oluşturun. Program makası oluşturacaktır.

İşlem adımı

Makasın ilk noktasının oluşturulması

Makasın ikinci noktasının belirlenmesi ve makasın oluşması


Sonraki Konu

Hazır Makas Tipleri

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.