Skip to main content
Skip table of contents

Makas Genişliği ve Yanaşıklık

Makas genişliği ve yanaşıklık ayarları ile makas çizilmeden önce makas ayarlarına girilerek makas genişliği ve yanaşıklığı ayarlanır.

Makas Genişliği ve Yanaşıklık Ayarlarının Yeri

Makas komutuna tıklandığında açılan Makas toolbarından Ayarlar ikonuna tıklayarak Makas Ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz. Makas genişlik ve yanaşıklık ayarları Boyutlar sekmesinde yer almaktadır.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Makas ikonunu tıklayın.

  • Makaslar toolbarı açılacaktır. Buradan Ayarlar ikonunu tıklayın.

  • Makas Ayarları diyaloğu ekrana gelecektir. Buradan Boyut sekmesine tıklayın.

  • Makas genişliği için değer girin. Girdiğiniz değer makas için birim boyutu olacak ve makas ayarları diyaloğunda yapılan düzenlemeler de baz alınacaktır.

  • Sola yanaşık, ortalanmış, sağa yanaşık ve kullanıcı tanımlı seçeneklerinden birini seçin.

  • Tamam diyerek diyalogdan çıktığınız da makaslarınız seçtiğiniz yanaşıklık tipine göre oluşturulacaktır.

  • Makası girdiğiniz değerden daha uzun ya da kısa makas oluşturmanız durumunda makas genişliği otomatik değişecek, oluşturduğunuz makasın genişliğini gösterecektir.

Boyut Sekmesi

Özellikler

Makas genişliği

Makas genişliği girilir.

Sola yanaşık

Tepe mahyasının sol kenarda olması için sola yanaşık seçeneği işaretlenir.

Ortalanmış

Tepe mahyasının makasın ortasında olması için ortalanmış seçenek işaretlenir.

Sağa yanaşık

Tepe mahyasının sol kenarda olması için sola yanaşık seçeneği işaretlenir.

Kullanıcı tanımlı

Makasın tepe noktasını yüksekliğini belirleyen değerdir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.