Skip to main content
Skip table of contents

Tasarıma Esas İç Kuvvetlerin Belirlenmesi

  • Bina için yük birleşimleri TS 500 ve TBDY 2018 4.4.2 ve 4.4.4’e göre ideCAD tarafından otomatik oluşturulmuştur.

  • TBDY 2018 gereği her bir yatay doğrultu için hesaplanan deprem etkilerine doğrultu birleştirmesi yapılması gerekir. Bu birleştirme işleminde bir doğrultu etkisi diğer doğrultunun % 30’u ile birleştirilir.

  • Binanın taşıyıcı sisteminde TBDY 4.4.3.1’de belirtilen elemanlar olmadığından düşey deprem etkisi herhangi bir hesap yapılmadan aşağıdaki denklem ile hesaplanmıştır.

  • Deprem yönetmeliği gereği olan Yükleme kombinasyonları ise şu şekildedir:

  • Birleştirmeler ve tasarıma esas iç kuvvetlerin elde edilişi alt başlıklarda detaylandırılacaktır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.